Εν Λευκώ En Lefko Elmaredu.gr MakratziElmarEdu.gr©

Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να κάνεις !!
Anastasia Makratzi

Στο Elmaredu.gr στοχεύουμε

στη γνώση του εαυτού μας

και

στην ανακάλυψη των ικανοτήτων μας

Διάβασε τα βιβλία που είναι γραμμένα
 
από την Αναστασία Μακράτζη
με "γραφή στο λευκό" ©
για τη γνώση της Νέας Εποχής
Γραφή στο λευκό writing in white©
Έχοντας την επιθυμία να "καθαρίσω" ή να μετασχηματίσω τη γνώση, τις εμπειρίες, τα συναισθήματα τα οποία δεν θα είναι πια λειτουργικά στη Νέα Εποχή και να βρω την ουσία, δημιούργησα τη θεραπευτική και ερευνητική  μέθοδο "γραφή στο λευκό" "writing in white"©. Αυτός ο τρόπος γραφής είχε έως τώρα ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της σειράς βιβλίων Εν Λευκώ -En Lefko© στα οποία αναδύεται σταδιακά όλη η γνώση για τη Νέα Εποχή, καθώς και άλλα ερευνητικά και θεραπευτικά εργαλεία τα οποία βρίσκονται σε "κατάσταση" στατιστιστικής επεξεργασίας και θα κάνω σύντομα ανάρτηση.

Γραφή Εν Λευκώ σε σύνδεση με την πηγή της συμπαντικής γνώσης.

 

"Writing in white" playing therapy books

 

Τherapy and new Knowledge about the New EraGoogle+


© Anastasia Makratzi 2011-2015 Ανθρωποκεντρική Παιδαγωγική Ψυχοπαιδαγωγική Θεραπεία & Έρευνα
Human-centered approach HumanSurveys