Δράσεις Workshops

Στο ElmarEdu στόχος είναι η γνωριμία με τον εαυτό μας και τις δυνατότητές του. Η βιωματική εμπειρία συνιστά πολύ σηαντικό παράγοντα σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Έτσι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνονται εργαστήρια και βιωματικές ομαδικές δράσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο χώρο μας  Awareness studio En Lefko

ή σε άλλους χώρους.

Δείτε περισσότερα για τις δράσεις μας 

Ταυτόχρονα παρέχουμε διαδικτυακά σεμινάρια

και μαθήματα

Translate »