Ερωτηματολόγιο Επικοινωνίας Σχέσης Εαυτού (Ε.Σ.Ε.) Μακράτζη

€89.50

Product Code: IZPYY42

Αυτό είναι το Ερωτηματολόγιο Επικοινωνίας Σχέσης Εαυτού Ε.Σ.Ε.  του οποίου η συμπλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά  (Mακράτζη, 2012, 2014, 2016). Το ερωτηματολόγιο δείχνει τον τρόπο επικοινωνίας με τον εαυτό μας. Μετά την συμπλήρωση, την υποβολή του και την ανάλυσή του από εμένα, θα έχετε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του .


Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

"Anastasia's creatings in white" uses cookies to improve its website. For more details and how to manage cookies, please see our privacy policy.

I accept cookies from this site.