Ασκήσεις λεξιλογίου με drag and drop μέσω τροποποίησης του λογισμικού Hot Potatoes για παιδιά χωρίς ή με δυσκολίες μάθησης ή ιδιαίτερες ανάγκες

€6.00

Product Code: Α?3R3PR67

Η «ακουστική διακριτική ικανότητα» είναι ένα βασικός παράγοντας της εκλέπτυνσης της «αντιληπτικής διακριτικότητας του χωρόχρονου» (Μακράτζη, 2011). Επίσης η φωνολογική και η σημασιολογική επίγνωση, το λεξιλόγιο, αλλά και η ορθογραφία συνιστούν παράγοντες ομαλής κατάκτησης της γραφής και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό περιβάλλον. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ήδη ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό των παραγόντων αυτών. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η τροποποίηση του λογισμικού Hot Potatoes JMatch, έτσι ώστε οι εφαρμογές ήχου και βίντεο να ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο του φυλλομετρητή και να είναι ελεγχόμενες άμεσα από τα ίδια τα παιδιά ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις χρήσης για μικρά παιδιά αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες ή δυσκολίες μάθησης αλλά και την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από αλλοδαπούς μαθητές, και φυσικά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Λέξεις κλειδιά: ακοή, χωρόχρονος, λεξιλόγιο, ορθογραφία, ηλεκτρονικός υπολογιστής, Hot Potatoes, drag and drop, παιδιά, δυσκολίες μάθησης, εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, φωνολογική επίγνωση, σημασιολογική επίγνωση

Abstract:

In this article we present how the software Hot Potatoes JMatch has been changed in order sounds files and videos to be opened in the same game page of the browser. This way the software Hot Potatoes can be used by small children and children with special needs or other disabilities for α computer assisted instruction of new vocabulary, word spelling and improvement of space and time perception abilities.

Key words: phonological awareness, semantic awareness, vocabulary, Hot potatoes software, drag and drop, spelling, deaf children, special learning needs, kindergarden, computer assisted instruction, sound, video, space and time perception, second language learning

 


 


Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

"Anastasia's creatings in white" uses cookies to improve its website. For more details and how to manage cookies, please see our privacy policy.

I accept cookies from this site.