Εν Λευκώ En Lefko Elmaredu.gr MakratziElmarEdu.gr

Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να κάνεις !!
Anastasia Makratzi

Στο Elmaredu.gr στοχεύουμε

στη γνώση του εαυτού μας

και

στην ανακάλυψη των ικανοτήτων μας

Διάβασε τα βιβλία που είναι γραμμένα
 
από την Αναστασία Μακράτζη
με "γραφή στο λευκό"

"Writing in white" playing therapy books

 

Τherapy and new Knowledge about the New Era


Makratzi Books


Τα νέα βιβλία της σειράς Εν Λευκώ En Lefko


The Bet Book En Lefko 5 Makratzi
The Bet Human-centered approach Book En lefko 5 author Anastasia Makratzi


Μαγδαληνή, ο  Άνθρωπος Σειρά Εν Λευκώ En Lefko 6 Author Anastasia Makratzi
Μαγδαληνή, ο  Άνθρωπος Σειρά Εν Λευκώ En Lefko 6 Author Anastasia Makratzi


Google+


Anastasia Makratzi 2011-2016 Ανθρωποκεντρική Παιδαγωγική Ψυχοπαιδαγωγική Θεραπεία & Έρευνα
Human-centered approach HumanSurveys