Εν Λευκώ En Lefko Elmaredu.gr MakratziElmarEdu.gr

Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να κάνεις !!
Anastasia Makratzi

Στο Elmaredu.gr στοχεύουμε

στη γνώση του εαυτού μας

και

στην ανακάλυψη των ικανοτήτων μας

Διάβασε τα βιβλία που είναι γραμμένα
 
από την Αναστασία Μακράτζη
με "γραφή στο λευκό"
θεραπεία και νέα γνώση για τη Νέα Εποχή


"Writing in white" play therapy books

 

Τherapy and new Knowledge about the New Era

secured by ssl 


 

 
 

Google+


Anastasia Makratzi 2011-2015 Ανθρωποκεντρική Παιδαγωγική Ψυχοπαιδαγωγική Θεραπεία & Έρευνα
Human-centered approach HumanSurveys