Εν Λευκώ En Lefko Elmaredu.gr MakratziElmarEdu.gr

Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να κάνεις !!


Anastasia Makratzi

Στο Elmaredu.gr στοχεύουμε

στη γνώση του εαυτού μας

και

στην ανακάλυψη των ικανοτήτων μας


Η σειρά βιβλίων "Εν Λευκώ" δημιουργήθηκε με

αλλά και δημιούργησε τη

"γραφή στο λευκό"

Μύθος ή πραγματικότητα;

Αφηγηματικό ή επιστημονικό κείμενο;

"Ανθρωποκεντρική προσέγγιση" 

για τον Άνθρωπο, το γονιό, τον παιδαγωγό, το θεραπευτή, τον επιχειρηματία

Διάβασε τα βιβλία που είναι γραμμένα
 από την Αναστασία Μακράτζη
με "γραφή στο λευκό"
για τη γνώση της  Νέας ΕποχήςGoogle+

?>


Anastasia Makratzi 2011-2018 Ανθρωποκεντρική S.co.re. Παιδαγωγική Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική & έρευνα
Human-centered S.co.re approach HumanSurveys